topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - Post 1
    - Post 2 og 3
    - Utredning Huntington, nevropsykiatrisk avdeling
    - Oppfølging etter innleggelse
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Døgnpostene
 

Pasienter som henvises til vår alderspsykiatriske poliklinikk vil i noen tilfeller bli vurdert til å ha behov for en innleggelse i en av våre utredningsposter på sykehuset.
I sykehuset har vi 20 sengeplasser fordelt på 3 poster, samt 1 nevropsykiatrisk utredningsplass.

I postene arbeider det psykiater, psykolog, somatisk lege, sykepleiere, vernepleiere, musikkterapeut, ergoterapeuter og hjelpepleiere. Mange av de ansatte har spesialutdanning på sitt fagområde. De ansatte arbeider tverrfaglig i utredningen og behandlingen av pasientene.


Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank