topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - NKS Olaviken tilbyr utredning for mennesker med Huntingtons sykdom.
    - Etablering av nasjonalt og regionalt nettverk
    - Rapporter og annet fagstoff om Huntington sykdom
    - Faglige lenker
    - Publikasjoner
    - Hjelpemidler
    - Musikkterapi
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Nevropsykiatrisk spesialsykehjem for personer med Huntingtons sykdom
 

Vi har erfaring med personer med Huntingtons sykdom helt tilbake til 1985. Den gang på samme avdeling som personer med demens.
I 1998 erkjente vi behovet for spesialisert pleie for personer med Huntingtons sykdom på egen avdeling. Derfor startet vi i 1999 en egen avdeling for personer med Huntingtons sykdom.
Huntington poliklinikk ble åpnet i 2007.
I dag har vi en avdeling med 9 sengeplasser.
I tillegg kan vi nå tilby utredning på spesialisthelsetjeneste nivå.

Vi jobber i tverrfaglig team som består av spesialsykepleiere, sykepleiere, ergoterapeut, vernepleier, spesialhjelpepleiere, hjelpepleiere, lege/psykiater,psykologspesialist, Marte Meo-terapeut, musikkterapeut og kokk.

For å tilegne oss mer kunnskap, har vi hospitert både i Nederland og Danmark. I tillegg er 2 av de ansatte i avdelingen tilknyttet det europeiske Huntington nettverket.

NKS Olaviken har driftsavtale med Bergen kommune om kjøp av 5 sykehjemsplasser.

Vi kan også tilby plass til pasienter fra andre kommuner dersom hjemkommunen vil inngå avtale og vi har ledige plasser. 3 andre kommuner har inngått avtale med oss.

Vi har personale som veileder og underviser og tar imot hospitanter. Ta kontakt for mer informasjon.


Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank