topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - Undervisning
    - Kurs og konferanse
    - Pågående prosjekter
    - Forskning
    - Publikasjoner 2015-2017
    - Presentasjoner fra tidligere temadager/ konferanser
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Fagutvikling, forskning og undervisning
 

Vår faglige plattform for utredning og behandling er en personsentrert og ressursorientert tilnærming til pasienter og deres pårørende/omsorgsgivere, som bygger på en biopsykososial forståelse av helse. Utfra en biopsykososial forståelse, ses pasientens plager, symptomer og funksjonssvikt ikke bare som en følge av kroppslige eller organiske forandringer, men også i lys av den enkeltes personlighet, helseatferd, relasjoner til andre og livssituasjon. Personsentrert tilnærming legger vekt på brukermedvirkning og pasientenes egne ønsker, samt deres ressurser.

For å kunne tilby best mulig behandling for våre pasienter og videreutvikle tjenestetilbudet er fagutvikling, forskning og kompetansebygging gjennom undervisning og formidling blant våre sentrale oppgaver.
I menyen til venstre finner du informasjon om vårt undervisnings- og kurstilbud, den årlige Olaviken-konferansen, samt fagutviklings- og forskningsprosjekter.Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank