topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - Alderspsykiatrisk poliklinikk
    - Hukommelsesklinikk
    - Nevropsykiatrisk poliklinikk
    - Ambulant virksomhet
    - Ventetid for poliklinisk utredning og innleggelse.
    - Gruppebehandling og kurs
    - NorKog og andre prosjekter
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Poliklinikken
Fra venstre: Bodil Steffensen, Harriet Meling, Hilde Tyvoll, Minna Hynninen, Lisbeth B Johansen, Erik R Hauge, Tone Kutcher.
 
Fra venstre: Bodil Steffensen, Harriet Meling, Hilde Tyvoll, Minna Hynninen, Lisbeth B Johansen, Erik R Hauge, Tone Kutcher.
 

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus har poliklinikk og hukommelsesklinikk i Bergen, ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, 7.etasje. Alle søknader om behandling og utredning sendes til poliklinikken.

Vi tilbyr vurdering og behandling av personer med mistanke om demenssykdommer og eldre personer med nyoppståtte psykiske lidelser. I tillegg følger vi opp pasienter med kjent Huntingtons sykdom eller som står i fare for å utvikle slik sykdom.

Utredning og behandling skjer i poliklinikken eller ved hjemmebesøk, evt. institusjonsbesøk. I tillegg til å snakke med og undersøke pasienten ønsker vi i mange tilfeller få informasjon fra pårørende og eventuelt helsepersonell. Utredning vil som oftest skje i et samarbeid mellom ulike yrkesgrupper. Noen ganger kan vurdering og behandling også skje i et samarbeid med Olavikens døgnavdelinger på Askøy.

Ved poliklinikken kan vi tilby mange ulike typer behandling. Såvel samtalebehandling som medikamentell behandling vil ofte være aktuelt. Vi legger stor vekt på brukermedvirkning og på at pasientenes ønsker skal være en viktig del av grunnlaget for våre anbefalinger.

Når det er nødvendig, følger vi pasienten opp poliklinisk. Oppfølgingen kan bestå av råd og veiledning til pasient, pårørende og annen helsetjeneste når det gjelder behandlings- og omsorgstiltak, f.eks. hvilket omsorgsnivå pasienten bør være på.

Samarbeid med pårørende
I mange tilfeller er vi helt avhengig av samarbeid med pårørende for å få gjort en god vurdering av pasientene. Pårørende til mennesker med demens eller andre lignende tilstander, har ofte et stort behov for informasjon. Slik informasjon om sykdommen og aktuelle hjelpetiltak vil vi formidle. Vi kan også i spesielle tilfeller gi pårørende tilbud om egne samtaler hos oss, for å håndtere krevende situasjoner som demenssykdom kan gi.

Dersom du har spørsmål etter å ha lest dette, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank