topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 


For innsøkende instans - leger
Alle søknader må være fra lege.

Målgrupper

Poliklinikken til NKS Olavikens alderspsykiatriske sykehus (hukommelsesklinikk, klinikk for generell alderspsykiatri og Huntingtonklinikk) tilbyr utredning, vurdering og behandling av følgende pasienter:

• Pasienter med psykiske lidelser som debuterer etter fylte 65 år
• Pasienter over 65 år med psykiatrisk lidelse fra tidligere, men ingen etablert kontakt ved DPS, eller når samtidige sykdommer og/eller alder gjør alderspsykiatrien hensiktsmessig.
• Pasienter med demens og adferdsproblemer og/eller psykiatriske symptomer.
• Pasienter med uavklart demensdiagnose, mistanke om kognitiv svikt eller andre nevropsykiatriske symptomer på nevrodegenerativt grunnlag. Alder er av mindre betydning for denne gruppen.


Mål og arbeidsformer

• Vår poliklinikk mottar henvisning fra henvisende lege med ønske om utredning og behandling. Vi vurderer henvisningen relativt raskt, og har kort ventetid. Utredningen skjer fortrinnsvis i poliklinikken, evt i pasientens hjem, på sykehjem, eller på en av våre døgnavdelinger om nødvendig.
• Våre viktigste samarbeidspartnere er pårørende, den kommunale helsetjenesten og evt DPSene.
• Vi tilbyr også veiledning om alderspsykiatriske problemstillinger på sykehjem og i hjemmetjenesten.
• Vi arrangerer i tillegg pårørendekurs, har ulike gruppetilbud for pårørende og pasienter, og tilbyr fagseminarer og annen form for undervisning.


Inntak

• Vi trenger skriftlig henvisning med beskrivelse av problemstilling og mål for utredning og behandling. Vi ønsker å få oversikt over psykisk og somatisk sykehistorie, oppdatert medikamentliste, resultat av nødvendige blodprøver, beskrivelse av MR cerebri (fortrinnsvis med spektroskopi ved HDS), relevante epikriser og evt. sykepleierapport.

• Vi kan ofte tilby rask poliklinisk time om nødvendig, men Olaviken alderspsykiatriske sykehus og poliklinikk har ikke øyeblikkelig-hjelp-funksjon. Ved behov for øyeblikkelig hjelp-innleggelser i psykisk helsevern bør dette i all hovedsak skje ved døgnposter i DPS eller eventuelt ved Psykiatrisk Akuttmottak (PAM).
Utskriftsvennlig versjon     
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank