topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - Undervisning
    - Kurs og konferanse
Mai 2020:

 • Hukommelsestimulerende terapi - HST
   

      OLA-SKOLEN 12-13 november 2018
      Faste kurs
      Olaviken- konferansen 2018
      Annet
    - Pågående prosjekter
    - Forskning
    - Publikasjoner 2015-2017
    - Presentasjoner fra tidligere temadager/ konferanser
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 

Vis kurs: Olaviken-konferansen 2019
     
 

Olaviken-konferansen 2019:

 
  Et overordnet tema for årets konferanse er «Eldrehelse – Døgnet rundt». Plenumsforedrag og innlegg i parallellsesjoner vil belyse ulike aspekter som påvirker helse, livskvalitet og mestring i eldre år – døgnet rundt. Olaviken-konferansen er et tverrfaglig møtested for fagfolk med erfaring fra eller interesse for feltet. Konferansen er aktuell for leger, sykepleiere, psykologer og annen helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten.

 
     
  Konferansepriser:
Kurspakke inkl lunsj begge dager: kr 3 000,-
(forutsetter at samme person deltar begge dager)
Dagpakke inkl lunsj dag 1: kr 1 800,-
Dagpakke inkl lunsj dag 2: kr 1 800,-

Overnatting:
Overnatting Scandic Bergen City:
Rom/frokost fra kr 1220,-
Enkeltrom kr. 1.220,-

Bookingkode NKS161019

Ønsker du å bestille overnatting kan du kontakte resepsjonen på mail bergencity@scandichotels.com eller på telefon 55 33 33 00.
Oppgi koden NKS161019.
Denne koden kan ikke brukes på internett.

 
     
  Kurssted: Scandic Bergen City  
     
  Kursets varighet:  
  Fra dato: 16.10.2019 - 08:00  
  Til dato: 17.10.2019 - 15:30  
     
  Påmeldingsfrist: 14.10.2019  
  Maks. antall deltagere: 150  
     
  Priser:  
  Dagpakke 1 dag: 1800.-  
  Dagpakke begge dager: 3000.-  
     
   
     
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank