topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - Undervisning
    - Kurs og konferanse
Oktober 2019:

 • Olaviken-konferansen 2019
November 2019:

 • Ola-skolen 11. og 12. november
  • Påmelding (18/50) :
   
Desember 2019:

 • Ola-skolen 9. og 10. desember
   

      OLA-SKOLEN 12-13 november 2018
      Faste kurs
      Olaviken- konferansen 2018
      Annet
    - Pågående prosjekter
    - Forskning
    - Publikasjoner 2015-2017
    - Presentasjoner fra tidligere temadager/ konferanser
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 

Vis kurs: Ola-skolen 11. og 12. november
     
 

Ola-skolen 11. og 12. november:

 
 
Dag 1: Demens og utfordrende atferd Dag
2: Angst og depresjon hos eldre
Kursdagene er egnet for alle som arbeider med eldre i kommunehelsetjenesten, og er lagt opp med forelesninger, diskusjoner og spørsmål i plenum.
 
     
  Undervisere er leger, psykologer og sykepleiere som arbeider på Olaviken. Man kan velge å delta begge dager eller bare en av dagene.
Pris: 500 kr pr dag
 
     
  Kurssted: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus  
  Adresse: Askvegen 150, 5306 Erdal  
     
  Kursets varighet:  
  Fra dato: 11.11.2019 - 08:30  
  Til dato: 12.11.2019 - 15:30  
     
  Påmeldingsfrist: 01.11.2019  
  Maks. antall deltagere: 50  
     
  Priser:  
  Dag 1: 500.-  
  Dag 2: 500.-  
     
   
     
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank