topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - Undervisning
    - Kurs og konferanse
Mai 2020:

 • Hukommelsestimulerende terapi - HST
   

      OLA-SKOLEN 12-13 november 2018
      Faste kurs
      Olaviken- konferansen 2018
      Annet
    - Pågående prosjekter
    - Forskning
    - Publikasjoner 2015-2017
    - Presentasjoner fra tidligere temadager/ konferanser
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 

Vis kurs: Ola-skolen 9. og 10. desember
     
 

Ola-skolen 9. og 10. desember:

 
  Tverrfaglig intervensjonsmodell for utfordrende atferd ved demens (TIDmodell)  
     
  Dag1: Basiskurs med grunnleggende innføring i metoden
Dag 2: Administratorkurs hvor man har fokus på det å lede et TID-møte
Kursdagene er egnet for alle som arbeider med personer med demens og utfordrende atferd.
En kan her velge å delta på begge dager eller bare dag 1. Kurset ledes av psykiatrisk sykepleier Mona Throndsen og psykiatrisk sykepleier Kate Myklebust.
Pris: 500 kr for dag 1, 300 kr for dag 2 (halvdag)
 
     
  Kurssted: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus  
  Adresse: Askvegen 150, 5306 Erdal  
     
  Kursets varighet:  
  Fra dato: 09.12.2019 - 08:30  
  Til dato: 10.12.2019 - 12:00  
     
  Påmeldingsfrist: 22.11.2019  
  Maks. antall deltagere: 50  
     
  Priser:  
  Dag 1: 500.-  
  Dag 2: 300.-  
     
   
     
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank