topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - Undervisning
    - Kurs og konferanse
August 2020:

 • Hukommelsestimulerende terapi - HST
  • Påmelding (1/24) :
   
   

      OLA-SKOLEN 12-13 november 2018
      Faste kurs
      Olaviken- konferansen 2018
      Annet
    - Pågående prosjekter
    - Forskning
    - Publikasjoner 2015-2017
    - Presentasjoner fra tidligere temadager/ konferanser
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 

Vis kurs: Hukommelsestimulerende terapi - HST
     
 

Hukommelsestimulerende terapi - HST:

 
  Vil du lære et nytt aktivitets- og behandlingstilbud til personer med kognitiv svikt/demens?
Invitasjon til å delta på dagskurs om
Hukommelsesstimulerende terapi – HST
 
     
  HST bygger på «Cognitive Stimulation Therapy – CST» som er en evidensbasert metode utviklet i England og som har vist seg å ha effekt på hukommelse og generell livskvalitet hos personer med demens. HST benytter ulike aktiviteter for systematisk å stimulere kognisjonen hos personer med mild og moderat grad av demens/kognitiv svikt.  
     
  Kurssted: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus  
  Adresse: Askvegen 150  
     
  Kursets varighet:  
  Fra dato: 31.08.2020 - 09:00  
  Til dato: 31.08.2020 - 15:00  
     
  Påmeldingsfrist: 31.07.2020  
  Maks. antall deltagere: 24  
     
  Priser:  
  Kurs, lunsj og bok: 1000.-  
   
     
   
     
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank