topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Blank  
Blank For pasient/pårørende
Blank For innsøkende instans
Blank Ventetid for poliklinikkutredning
Blank Samhandling med kommunene
Blank Ledige stillinger
Blank Fagstoff
Blank Arkiv

     
   
     
- Vestlandspasienten
Vi vil gjøre det enklere for deg som er pasient. Via Vestlandspasienten kan du nå sjekke timeavtalene dine og skrive meldinger til avdelinga du har time hos.

Les mer...

     
- Information in english


Les mer...

Information in english
     
- Presentasjoner fra gjennomførte temadager/konferanser


Les mer...

     
- Olaviken fagmagasin 2014


Les mer...

Olaviken fagmagasin 2014

 

 

blankVignett

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er et spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern og med driftsavtale med Helse-Vest RHF. Vi gir tilbud om utredning og behandling til mennesker med alderspsykiatriske lidelser og demenssykdommer, samt egen døgnavdeling og poliklinikk til mennesker med Huntington sykdom.
blank blank
 
Musikkterapiprosjekt - fremdeles plass til nye deltaker
NKS Olaviken og Universitetet i Bergen søker deltagere til et forskningsprosjekt der vi tilbyr gratis musikkterapi til personer med demens sammen med en pårørende. For å delta i prosjektet må man bo hjemme eller i omsorgsbolig. Man må bo i Bergen, Askøy eller Fjell kommune. En musikkterapeut kommer hjem til deltagerne i 10 uker
Les mer...

 
 
Olaviken-konferansen 2018
Et overordnet tema for årets konferanse er «Fra utredning til behandling». Plenumsforedrag og innlegg parallellsesjoner vil belyse ulike sider ved utredning, diagnostikk og behandling av alderspsykiatriske lidelser.

Olaviken-konferansen er et tverrfaglig møtested for fagfolk med erfaring fra eller interesse for feltet. Konferansen er aktuell for leger, sykepleiere, psykologer og annen helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten.

Påmeldingen har åpnet. Se venstremenyen.

Les mer...

 
 
OLA-SKOLEN 2018
Nytt fast årlig kompetansehevende tilbud fra Olaviken.

Kursdagene er egnet for alle som arbeider med eldre i kommunehelsetjenesten. Kurset er lagt opp med forelesninger, diskusjoner og spørsmål i plenum.
TID er et verktøy som anvendes for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre alvorlige psykiske lidelser. Kurset er lagt opp med forelesninger, øvelser og diskusjoner.


Sted: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, Askvegen 150, 5306 Erdal

Pris: 500 kr pr dag (300 kr for TID-administrator kurs)

Påmelding/mer informasjon:se venstremenyen.

Les mer...

 
 
Olaviken fagmagasin 2018
Olaviken fagmagasin 2018
Her kan du lese det nye innholdsrike magasinet vårt
Les mer...

 
 
Brukermedvirkning ved NKS Olaviken alderspsykiatriske s
Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet innenfor psykisk helsearbeid. NKS Olaviken har, som psykiatrisk sykehus, plikt til å involvere brukeren i behandlingen. Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi og en terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem.

Les mer...

 
 
Takk for at du møter
Hvert år er det 82 000 pasienter som ikke møter til timen sin på sykehusene på Vestlandet, og 160 000 timer blir endret.

Les mer...

 
 
Vekas Innovasjon i Helse Vest: Demensvennlige butikker
Olavikens prosjekt Demensvennlige butikker og kjøpesenter er presentert som Vekas Innovasjon i Helse Vest.
Les mer...

 
 
Overlege Farivar om sitt doktorgradsarbeid
Overlege Farivar om sitt doktorgradsarbeid
Inflammatoriske markører i schizofreni –spektrum lidelser; sammenheng med kognitiv funksjon og medikamenter.
Les mer...

 
 
Olaviken fagmagsin 2016
Olaviken fagmagsin 2016
Olaviken fagmagasin 2016 sendes i disse dager til fastleger og sykehjem i Hordaland og Sogn og fjordane, med fagstoff fra våre behandlingsopplegg og vår fagutvikling.
Her kan hele bladet lastes ned og leses i pdf-format.

Ønsker du fagmagasinet tilsendt i papirformat kan en forespørsel sendes via epost til olaviken(a)olaviken.no

Les mer...

 
blank

 

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank