topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
    - Om vi har problemer med telefonlinjene til sykehuset og poliklinikken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 



Om vi har problemer med telefonlinjene til sykehuset og poliklinikken
 
   
 
Hvis du ikke får kontakt med avdelingen på eksterne telefonlinjer, kan du ringe følgende mobilnr for kontakt med avdelingene:

Resepsjon Sykehuset: 934 13 260

Post 1: 484 90 214
Post 2: 489 95 469
Post 3: 934 13 261
Huntington: 489 95 447

Poliklinikken: 920 24 282

Kjøkken: 458 38 169






Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank