topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Demensvennlige dagligvarebutikker og kjøpesentra i Askøy kommune
 
 

Prosjektnavn: Demensvennlige dagligvarebutikker og kjøpesentra i Askøy kommune
Prosjektets formål: Å bidra til at personer med demens lettere kan handle/orientere seg som kunder i kommunens butikker i kjøpesentrene.

Samarbeidsparter: Askøy kommune v/rådmann/ordfører, kjøpesentra/dagligvarebutikker, Eldrerådet og Askøy demensforening.

Bakgrunn: Det finnes mange personer i kommunen som lever med demens. Disse personene vil ofte ha et spesielt behov for å bli forstått når de kommer som kunder i butikker, det kan være pga språkproblemer, avvikende kroppsspråk eller avvikende atferd. Men den aller største utfordringen for personer som lever med demens er hukommelsesproblemer. Det kan da være avgjørende at den ansatte de møter i butikken vet hvordan de skal kunne bistå og være til hjelp for kundene, ved for eksempel å være behjelpelig å finne frem til varer, lese handleliste osv.

Metode: Vi har etablert samarbeid med Askøy kommune v/ordfører og rådmann, dagligvarebutikker og mindre kjøpesenter, eldrerådet i Askøy kommune og den lokale demensforeningen og gjennomført et kort informasjonsmøte i dag, 4.mars. Vi tilbyr et 3-timers kurs av butikkansatte. Kurset vil innehold informasjon om demens, tegn, kommunikasjon og atferd. NKS Olaviken vil stå for opplæringen og evt faglig oppfølging i etterkant. Butikker som takker ja til denne opplæringen og gjennomfører kurs for alle sine ansatte, vil få en «sertifisering» og et symbol på døren/vinduet som tilkjennegir at de er en «demensvennlig» butikk.

Fremdriftsplan: Vi etablerer kontakt med alle dagligvarebutikker/mindre kjøpesentra i mars og avtaler tidspunkt for kurs/opplæring så snart butikkene sier ja til å bli med i prosjektet. Fromritoppen starter med kurs for alle sine ansatte i april.

Prosjektperiode: Mars 2014-desember 2015

Moss kommune med ordfører i spissen har i høst gjort et av sine største kjøpesenter demensvennlige ved å bruke modellen som er skissert ovenfor. De ansatte som har gjennomgått kurset opplevde det som svært lærerikt og nyttig og tilbakemeldingene har så langt vært utelukkende positivt, både fra de ansatte i butikkene og kundene. Den lokale demensforeningen er svært glad for dette initiativet. Det har vært valgfritt og opp til hver enkelt butikk om de ønsker å være med på denne sertifiseringen, men så langt er det ingen som har takket nei. Moss kommune planlegger nå å invitere de to andre kjøpesentrene med til den samme sertifiseringen.

Deltagelse i prosjektet vil ikke innebære kostnader for samarbeidspartnerne.

Kontaktinfo:
Marianne Munch
Tlf.: 56151036
Mail: olaviken(a)olaviken.no

Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank