topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Takk for at du møter
 

Hvert år er det 82 000 pasienter som ikke møter til timen sin på sykehusene på Vestlandet, og 160 000 timer blir endret.

Det er mange involverte i din time på sykehuset, og om du ikke møter til timen din går mye tid bort i venting og i å finne en ny time til deg. Derfor er det viktig at du sier fra så fort du vet at du ikke kan komme, slik at noen andre kan få plassen din. ¨
Trykk på overskriften "Takk for at du møter" i venstremargen for å komme til siden.

Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank