topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Doktorgradsarbeid: Inflammatoriske markører i schizofreni
 
 

Inflammatoriske markører i schizofreni –spektrum lidelser; sammenheng med kognitiv funksjon og medikamenter.Farivar Fathian ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus sin poliklinikk er spesialist i psykiatri og allmennmedisin. 1. september 2014 ble hun også tatt opp som doktorgradskandidat ved Universitetet i Bergen, og forsker på sammenhengen mellom inflammasjon og kognitiv dysfunksjon i pasienter med psykose.

Tradisjonelt har symptomer som hallusinasjoner og vrangforestillinger vært sett på som hovedsymptomene på schizofreni. I løpet av det siste tiåret har derimot kognitiv dysfunksjon blitt betegnet som kjernesymptom på denne sykdommen, og man har også sett på hvordan immunsystemet med inflammatoriske prosesser har betydning for kognitiv dysfunksjon hos pasienter med psykose, men også andre tilstander som blant annet Alzheimers sykdom. Ved å kunne påvise en slik sammenheng, kan man forhåpentligvis også finne nye behandlingsmuligheter.

Farivars doktorgradsprosjekt er en del av Bergen Psykoseprosjekt 2/ Best Intro som sammenligner tre ulike antipsykotika med 12 måneder oppfølging. I prosjektet vil Farivar delta i inklusjon og oppfølging av pasienter, ha innsamling, håndtering og analyse av data og også ha tilgang til datamateriale som har vært samlet inn siden 2012. Pasientene vil gå gjennom kliniske og nevropsykologiske undersøkelser, bildediagnostikk og blodprøver. Gjennom langtidsstudier kan man se om det er sammenheng mellom inflammatoriske markører og kognitiv funksjon i en representativ gruppe av pasienter med psykose. Prosjektet forventer å finne forskjeller mellom antipsykotiske medikamenter i forhold til endring av markørenes nivå.


Farivar Fathian har jobbet ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus siden 1. mai 2013. Siden 1. september 2014 har stillingen vært delt mellom poliklinikken ved NKS Olaviken og forskningsprosjektet som er knyttet til Helse Bergen, Divisjon psykisk helsevern, Forskningsavdelingen. Planen er å gjennomføre dette arbeidet i løpet av perioden 01.09.2014-01.09.2018. Professor Erik Johnsen er hovedveileder, og 1. amanuensis Rune Kroken og professor Else- Marie Løberg er biveiledere.


Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank