topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Olaviken-konferansen 2018
 

«Fra utredning til behandling».

Scandic Bergen City 24. - 25. oktober 2018

Et overordnet tema for årets konferanse er «Fra utredning til behandling». Plenumsforedrag og innlegg parallellsesjoner vil belyse ulike sider ved utredning, diagnostikk og behandling av alderspsykiatriske lidelser.

Olaviken-konferansen er et tverrfaglig møtested for fagfolk med erfaring fra eller interesse for feltet. Konferansen er aktuell for leger, sykepleiere, psykologer og annen helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten.

Ønsker du å presentere en poster av et prosjekt eller forskningsresultater på
Olaviken-konferansen?

• Send inn et sammendrag/abstract (maks. 250 ord) på e-post merket «abstract» til olaviken@olaviken.no
innen 15.9.
• Posterene vil bli utstilt under hele konferansen. I tillegg blir det korte, muntlige presentasjoner på dag 2 (25.10.)

Klikk på ikon for å laste ned dokument:

Read file
 link til program
Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank