topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 OLA-SKOLEN
 

Nytt fast årlig kompetansehevende tilbud fra Olaviken.
Påmelding i kursmenyen til venstre.

OLA-SKOLEN 2018


12.11. kl 9-15 Demens og utfordrende atferd

· Sykdomslære, kommunikasjon, personsentrert omsorg og miljøterapi

13.11. kl 9-15 Angst og depresjon hos eldre

· Sykdomslære, kartlegging, behandling og miljøterapi

Kursdagene er egnet for alle som arbeider med eldre i kommunehelsetjenesten. Kurset er lagt opp med forelesninger, diskusjoner og spørsmål i plenum.

3.12. kl 9-14.30 Tverrfaglig intervensjon ved utfordrende atferd ved demens (TID)

· Basiskurs

4.12. kl 9-12 Tverrfaglig intervensjon ved utfordrende atferd ved demens (TID)

· Administratorkurs


TID er et verktøy som anvendes for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre alvorlige psykiske lidelser. Kurset er lagt opp med forelesninger, øvelser og diskusjoner.


Sted: NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, Askvegen 150, 5306 Erdal

Pris: 500 kr pr dag (300 kr for TID-administrator kurs)

Påmelding/mer informasjon: Påmelding i venstremenyen på hjemmesiden.

Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank