topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
    - Utredningskurs, innlegge av Hilde Iden
    - Innlegg Laila Helland, utredningskurs 11.5.16
    - Innlegg utredningskurs av overlege Elena Selvåg
    - Arbeid i et kommunalt demensteam - organisering og erfaringer Runhild L. Syse.
    - Temadag om miljøbehandling i demensomsorg 12.april 2011
    - Temadag om sittedans 6. april 2011
    - Temadag om utfordrende adferd 28. mars 2011
    - Videreutdanning i Marte Meo innen demensfeltet
    - Temadag om demens 26. januar 2011
    - Temadag Samhandling med personer med demens
    - Temadag og demens 26. oktober 2010 i Førde
    - Temadag om personer med utviklingshemming og demen
    - Temadag om dagtilbud 17. mars 2011
Aktuelt
Kontakt

 

 Kurs/konferanser
 Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank