topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
    - Brukermedvirking og Marte Meo
    - Demensavdelinga i heimebaserte tenester
    - Demensplan 2020 Herfjord
    - Psykoser hos eldre, Kjellby
    - Hvordan bruke Marte Meo i hjemmetjenesten
    - Frontotemporal Dementia
    - Dealing with Trauma in dementia care
    - Demensavdelinga i heimebaserte tenester
    - Hvordan bruke Marte Meo i hjemmetjenesten
    - 2014: Demens og tannhelse - Psykologiske og kognitive aspekter ved demens
    - 2014: Temadag Utredning 13.mai - Legens rolle
    - 2014: Demens og tannhelse - tillitsskapende tilnærming og Marte Meo
    - Ulikt tilbud til yngre og eldre Hva sier ulike kartlegginger om tilbudet til hjemmeboende?
    - 2014: Demens og tannhelse - Hvordan sykehjem kan forebyge dårlig tannhelse
    - Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens
    - Er arbeidslag en god modell for organisering av hjemmebaserte tjenester for hjemmeboende personer med demens?
    - 2014: Temadag Utredning 13.mai - Askøy kommune
    - Fylkeskonferansen 2014: Elena Selvåg - Depresjon og angst hos personer med demens
    - Fylkeskonferansen 2014: Elena Selvåg - Depresjon og angst hos personer med demens
    - Fylkeskonferansen 2014: Hilde Tyvoll - Samtalegrupper for personer med demens
    - Fylkeskonferansen 2014: Hilde Tyvoll - Samtalegrupper for personer med demens
    - Fylkeskonferansen 2014: Hilde Tyvoll - angst og depresjon hos hjemmeboende personer med demens
    - Fylkeskonferansen 2014: Synnøve Skarpenes - CONSIC-studien
    - Fylkeskonferansen 2014: Kristin Taraldsen - Betydningen av fysisk aktivitet for eldre med demens
    - Fylkeskonferansen 2014: Torhild Holtet/Dag Ausen - Velferdsteknologi som virkemiddel for
    - Fylkeskonferansen 2014: Torhild Holtet/Dag Ausen - Individuell tilpasning av velferdsteknologi og implementering i kommunale pleie- og omsorgstjeneste
    - Fylkeskonferansen 2014: Torhild Holtet/Dag Ausen - Bruk av GPS til personer med demens – hvilke erfaringer har vi fra Trygge spor-prosjektet?
    - Fylkeskonferansen 2014: Anna Lise Sortland, Stord - Hjelpemiddelformidling til hjemmeboende personer med demens
    - Fylkeskonferansen 2014: Utstillere
    - 2014: Temadag Utredning 13.mai - Utredning og kartleggingsverktøy
Aktuelt
Kontakt

 

 Presentasjoner fra tidligere konferanser/ kurs
 Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank