topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Marte Meo prosjekt
 

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus startet i år 2000 med å utvikle Marte Meo metoden innen demens og alderspsykiatri. Sykehuset satser på metoden både internt og eksternt. Internt er sykehuset i ferd med å utvikle metodikk for utredning, behandling og samhandling med kommunehelsetjenesten blant annet ved å bruke film for å formidle løsningsorienterte behandlingsstrategier ved tilbakeføring av pasienter til sykehjem.


Marte Meo betyr ”av egen kraft” . Det er en kommunikasjonsbasert og løsningsorientert veiledningsmetode som bruker film som arbeidsredskap. Metoden er utviklet av Maria Aarts i Nederland og er teoretisk forankret i utviklingspsykologi og dialogisk kommunikasjonsteori.

NKS Olaviken er det eneste fagmiljøet i Norge som disponerer en Lic. supevisor innen demens og alderspsykiatrifeltet. Sykehuset utdanner Supervisorer, Marte Meoterapeuter og veiledere, samt praktikere.

For tiden drives også prosjektet Marte Meo i Miljøprogrammet, et del-prosjekt tilknyttet Utviklingsprogrammet om Miljøbehandling finansiert av Helsedirektoratet.

Prosjektet er nå over i evalueringsfasen. Prosjektet har tatt sikte på å utdanne marte Meo praktikere ( Marte Meo praktikerutdanning ) ved fire sykehjem i Norge. Lokale Marte Meo terapeuter har gjennomført seks dagers utdanninger av pleiere med ulik fagkompetanse fordelt i grupper på om lag 5 deltagere.

For mer informasjon om de ulike utdanningene se vår meny under FoU

Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank