topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
    - Fylkeskonferansen 2009
    - Jubileumsmarkering
    - Nyutdannede sykepleiere ved NKS Olaviken sykehus
    - Opprettelse av egen FoU avdeling.
    - Tilbud om Marte Meo- terapeut utdanning
    - Takk til Bergen sanitetsforening for beplantning
    - Ny alderspsykiatrisk sengepost.
    - Tvangsloven til høring
    - Huntingtonavdelingen blir opprettholdt!?
    - Huntingtonavdelingen opprettholdes. Presseklipp
    - Huntingtonavdelingen legges ned fra 28.02.2005
    - Etisk regnskap
    - DIPS innført fra 26.04.2004
    - Årsmelding 2005
    - Årsmelding 2004
    - Årsmelding 2003
    - Årsmelding 2002
    - Årsmelding 2001
    - Årsmelding 2000
    - Årsmelding 1999
Aktuelt
Kontakt

 

 Huntingtonavdelingen legges ned fra 28.02.2005
 
 
   
 
Bergen kommune har sagt opp avtalen med NKS Olaviken angående drift av Huntingtonavdelingen. Det innebærer at avdelingen legges ned. Oppsigelsen gjelder f.o.m. 28.02.2005. Kommunen vil bygge opp en egen avdeling for sine pasienter. Nedleggelsen innebærer at også en pasient fra en en liten kommune i Aust-Agder mister sin plass.

- Det er økonomiske årsaker til at Bergen kommune nå velger å overføre pasientene til et av sine egne sykehjem, sier direktør Geir Viksund.

- Vi skal klare å gjøre overføringen av pasientene til Bergen så skånsom og god som mulig, men vi frykter at den kompetansen som gjennom flere år er bygget opp vil gå tapt, sier Viksund.

Fra 1998 har det vært satset helsekroner på å bygge opp spisskompetanse i forhold til behandling/utredning, pleie og omsorg av Huntington-pasienter ved Olaviken.

Olaviken er i dag brukt som et ressurssenter for hele landet når det gjelder kompetanse på behandling, pleie og omsorg av HS pasienter.

- NKS Olaviken er glad for det initiativet som Landforeningen for Huntington sykdom har tatt ved å skrive brev til Helseminister Ansgar Gabrielsen.

Les mer på Foreningens hjemmeside:
http://www.huntington.no/

For tiden arbeider vi med å nedbemanne NKS Olaviken med 14 hele stillinger, sier direktør Geir Viksund.


Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank