topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
    - Reportasje fra åpningen av nybygget i Askøyværingen 17.mars 2015
    - Studiesirkel aukar kompetanse og forståing av demens
    - Vidarefører og utvidar dagtilbod
    - Demens- og alderspsykiatridebatt i Stortinget 16. mars 2009
    - Demente pasienter blir feilmedisinert
    - Medisineres uten bedring?
    - Demensplan 2015 ”Den gode dagen” og Omsorgsplan 2015
    - Automatisk frikort fra 1. juni
    - Respekt og Kvalitet
    - Satsing på demensforskning
    - Høring: Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse
    - Klippet fra LHS sin nettside
    - Statsbudsjettet 2008 - Huntington
    - Jan Henry T. Olsen vil gi Alzheimer et ansikt.
    - Klippet fra LHS sin nettside august 2005
    - Felles minner tapt for alltid
    - Alzheimer vil koste 26 milliarder i 2030
    - Positive nyheter fra Helsedept. vedr. Huntington
    - Penger til NKS Olaviken - undervisningsavdelingen
    - Nrk.no: Fra Vival til Vivaldi
    - Demens - behov for et kvalitetsløft
    - Demens eller bare litt dårlig hukommelse?
    - Presseklipp fra Askøyværingen 9.11.04
    - Vil gi betre omsorg til demente som bur heime
    - Takk til fylkesmann Svein Alsaker
    - Nå får du frikort uten å søke om det
    - Anita Krokeide fikk demenspris
    - Glemsk og glemt
    - Diagnose Alzheimer:
    - Yngre demente
    - 1.100 personer tar Demensomsorgens ABC i bruk
    - Statsbudsjettet 2006-Undervisningsavdelingen
    - En annen verden. Mor til sin egen mor.
    - Omsorgstilbud til hjemmeboende personer med demens
    - De gode øyeblikkene
    - Leve med en dement
    - Sykehjemmene fylles av demente
    - Alzheimer vaksine
    - Depresjon rammer mange eldre
    - Østrogen øker risikoen for demens
    - Statsbudsjettet 2007 - Undervisningsavdelingen
    - Omsorgstrappen i Laksevåg bydel, Bergen
    - 45.000 eldre vil bare dø
    - Fastlegene henviser for få....
    - Varsler Alzheimersepidemi
    - Omfattende lovbrudd i pleietjenestene
    - Stor forskjell på sykehuskvaliteten
    - Regjeringen setter av 1,2 milliarder kroner til ressurskrevende brukere i 2004.
    - -Fokus på å styrke alderspsykiatrien...
    - NKS Olaviken er Askøys største bedrift.
    - Ny og arvelig form av Alzheimers sykdom?
    - - Ansvaret stopper ikke ved sjukehusdøra
    - Sosialminister Ingjerd Schous om tvang og demente
    - Nytt senter for demensforskning på Haraldsplass
Aktuelt
Kontakt

 

 Presseklipp
 Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank