topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
    - NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er tildelt 3-årig utviklingsprogram
    - Statsbudsjettet 2009 - Huntingsaken. Forslag -oktober 2008
    - Ærespris til professor Harald Nygaard-sept. 2008
    - 12.5.2009: Ny direktør er ansatt.
    - Bilder av Olaviken sett fra fly
    - Senter for omsorgsforsking i region Vest.
    - Statsbudsjettet 2007 og Huntington
    - Pensjonskostnadene dekket for 2008, men ikke for 2007
    - Positive signal i revidert nasjonalbudsjett i dag
    - Bruk av pasientrettighetsloven ved innleggelse
    - Endelig statsbudsjett 2006 og Huntington
    - Helse- og omsorgskomiteen på besøk
    - Serviceerklæring for pasienter og pårørende
    - Marianne Munch fikk Demensprisen 2005
    - Møte med Helseministeren 8. november -04
    - Status for Opptrappingsplanen - tiltak fo
    - Status for Opptrappingsplanen - tiltak for eldre
    - Studietur til Örnsköldsvik i Sverige vedr. Marte Meo
    - Studiebesøk 2006 - Kløveråsen i Bodø.
    - Ny vei til sykehuset er i bruk.
    - Etisk regnskap 2003
    - Statsbudsjettet 2006 og Huntington
    - Statistikk for første halvår 2006
    - Studiebesøk i Sverige. Norrköping
    - Ny vei til sykehuset
    - Kongens gull til prof. Harald A. Nygaard
    - Statistikk for 2005
    - Kr.1,5 mill. til Olaviken fra Fylkesmannen
    - Aud Helgesen takker av i styret.
    - NKS Olaviken skifter navn.
Aktuelt
Kontakt

 

 Etisk regnskap 2003
 
 
   
 
I disse dager sendes et spørreskjema ut til pårørende, representanter for primærhelsetjensten og alle ansatte som skal lage basis for et ETISK REGNSKAP 2003.
Sammen med spørreskjemaet ligger Etisk budsjett og handlingsplan for 2002/2003 som danner viser hva det er fokusert på siden forrige måling i 2000.
Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank