topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
    - Doktorgrad Martin Andersson
Aktuelt
Kontakt

 

 Doktorgrad Martin Andersson
 
 
 
   
 
Oppmerksomhetsfunksjoner hos barn, voksne og eldre


Martin Andersson disputerer 3. desember 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”A study of attention control in children and elderly using a forced-attention dichotic listening paradigm”

Hensikten med avhandlingen var å studere aldersforskjeller ved oppmerksomhetsfunksjoner samt å relatere strukturer i hjernen til eksekutiv oppmerksomhet.
Klikk på ikon for å laste ned dokument:

Read file
 


Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank