topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse blir nasjonalt kompetansesenter på alderspsykiatri
 

Olaviken gratulerer herved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse med nyopprettet status som Nasjonalt kompetansesenter på alderspsykiatri.

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har etter flere søknader til sentrale helsemyndigheter fått i oppdrag å etablere en nasjonal kompetansesenterfunksjon for alderpsykiatri.

I en gjennomgang av nasjonale kompetansetjenester, foretatt av Helse-Vest, ble deres eksisterende virksomhet vurdert og anbefalt videreført. Samtidig ble søknaden om tilsvarende oppgaver innen alderspsykiatri vurdert og anbefalt.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2012 forelå endelig edtak og Helse Sør-Øst la inn utvidelsen i sitt budsjett for 2012. Det betyr at Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse fra og med januar 2012 vil ha en nasjonal kompetansesenterfunksjon for alderspsykiatri i tillegg til demens, funksjonshemming og aldring og utviklingshemming og aldring.

Les mer her

Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank