topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 3. Nasjonale Marte Meo konferanse
 

Vi inviterer til 3. Nasjonale konferanse -
Marte Meo i demensomsorg, alderspsykiatri og utviklingshemning

Dato: 11.5 og 12.5.17 Sted: Scandic City Bergen

Marte Meo betyr ”av egen kraft". Det er en kommunikasjonsbasert og løsningsorientert veiledningsmetode som bruker film som verktøy. Metoden er utviklet av Maria Aarts i Nederland og er teoretisk forankret i utviklingspsykologi. Metoden er en anerkjent metode innen arbeid med familier, barnehager, barnevern, skoler, habilitering og demensomsorg.

Veiledningen tar utgangspunkt i grunnelementer i funksjonsstøttende kommunikasjon og er basert på korte filmopptak av samspill med fokus på hensiktsmessig og støttende kommunikasjon.

Konferansen har som mål å presentere de ulike områdene metoden kan brukes på innen alderspsykiatri, demensomsorg og utviklingshemning. Forskning, eksempler fra praksis og ulike prosjekter danner rammene for innholdet i konferansen. Konferansen er ment som en inspirasjon på? person- og relasjonssentrert omsorg.

Klikk på ikon for å laste ned dokument: Get Adobe Reader

Read file
 Se program her
Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank