topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Olaviken-konferansen 2017
 

Vi inviterer til

Olaviken-konferansen 2017

Dato:18. og 19. oktober 2017
Sted: Scandic Bergen City,
Håkonsgaten 2, 5015 Bergen

Et overordnet tema for årets konferanse er «Den sårbare hjernen». Plenumsforedrag og innlegg parallellsesjoner vil belyse ulike sider ved aldersrelaterte og degenerative endringer som kan gjøre hjernen mer sårbar, og føre til en rekke kognitive, psykologiske og atferdsmessige symptomer. Olaviken-konferansen er et tverrfaglig møtested for fagfolk med erfaring fra eller interesse for feltet. Konferansen er aktuell for leger, sykepleiere, psykologer og annen helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten.

Klikk på ikon for å laste ned dokument: Get Adobe Reader

Read file
 Lenke til program
Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank