topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
    - Sykehusets oppgaver
    - Visjon og strategi
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Om sykehuset
 

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er en regional spesialisthelsetjeneste til eldre med ulike psykiske lidelser, mennesker med demenssykdommer og et ressurssenter for mennesker med Huntington sykdom og ulike andre nevrodegenerative sykdommer.

NKS Olaviken tilbyr et bredt spekter av spesialisthelsetjenester innen diagnostikk og behandling av demens/alderspsykiatriske lidelser. Virksomheten omfatter poliklinikk, ambulerende tjenester fra poliklinikk og døgnavdelinger, samt døgn/utredningsposter med totalt 20 plasser. NKS Olaviken driver også en egen spesial sykehjemsavdeling for pasienter med Huntington sykdom med driftsavtaler med ulike kommuner i landet. NKS Olaviken har rundt 145 medarbeidere med høy tverrfaglig kompetanse.

Som en del av spesialisthelsetjenesten arbeider vi for å tilby pasientene våre best mulig behandling. Vi legger derfor vekt på fagutvikling, forskning og formidlingsarbeid, samt kompetansebygging for primærhelsetjenesten ved undervisning og veiledning.

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus ble opprettet i 1965 med formål å gi et tilbud til mennesker med demenssykdommer, og var et av de første spesialtilbudene i Norge på dette området. NKS Olaviken er pr i dag det eneste alderspsykiatriske sykehuset i Norge.

NKS Olaviken er en privat ideell virksomhet, organisert som et ideelt aksjeselskap hvor Bergen sanitetsforening er eneeier. Siden 2001 har NKS Olaviken vært medlem av Kløverinstitusjoner AS som er et felles utviklingsselskap for flere virksomheter innen Norske Kvinners Sanitetsforening. Siden 2002 har NKS Olaviken hatt rammeavtale med Helse Vest RHF og med dette funksjon som sykehus/spesialisthelsetjeneste.Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank