topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Styret
 
 

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS er 100% eiet av Bergen sanitetsforening.

Det velges 5 representanter fra eier på generalforsamlingen.
Videre velges 2 representanter og 2 vararepresentanter fra ansatte til styret.

Siste generalforsamling ble avholdt 26.4.17 og følgende ble valgt:

Ivar Ådlandsvik - leder
Helén Botnevik - nestleder
Inger Turid Tefre
Guri Berg Titlestad
Mads Hagebø
Elisabeth Eliassen- ansatt representant
Bente Fauskanger- ansatt representant
Kate Myklebust vara
Nicola Vindenes - vara

Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank