topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - Undervisning
      Undervisningstema
    - Kurs og konferanse
    - Pågående prosjekter
    - Forskning
    - Publikasjoner 2015-2017
    - Presentasjoner fra tidligere temadager/ konferanser
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Undervisning
 
   
 
NKS Olaviken har et sterkt fokus på kunnskapsformidling og kompetansebygging på det alderspsykiatriske felt. Gjennom mange års erfaring som alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste, har vi bred og god kompetanse knyttet mot utfordringer og problemstillinger som er relevante for aktuelle pasientgrupper. Vi ønsker å formidle og tilby oppdatert, pasientnær og erfaringsbasert kompetanse.

Vi tilbyr undervisning i følgende tema:

- Demens (kognitiv svikt og demens for leger og psykologer, frontotemporal demens, demens ved Lewy legemer og ved Parkinsons sykdom)

- Akutt forvirring/ delir

- Alderspsykiatri (angst, depresjon, psykoser, personlighetsforstyrrelser, psykisk helsevernlov og tvang)

- Huntingtons sykdom

- Omsorg for omsorgsgivere

For mer informasjon om undervisningstema klikk link i menyen til venstre.

Undervisningen kan tilrettelegges for målgrupper som sykehjemspersonale, hjemmesykepleien, fastleger/sykehjemsleger, andre som arbeider innen psykisk helsevern, høyskoler og universiteter eller fagskoler.

Undervisning om ønsket tema kan skreddersys til halv- eller heldagskurs.
Ta kontakt med fagansvarligsykepleier Else Wilhelmsen,
tlf 56 15 10 37, e-post:
else.saksvik.wilhelmsen@olaviken.no


Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank