topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
    - Undervisning
    - Kurs og konferanse
    - Pågående prosjekter
    - Forskning
    - Publikasjoner 2015-2017
    - Presentasjoner fra tidligere temadager/ konferanser
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Publikasjoner 2015-2017
 
   
 2017:

Chwiszczuk, L; Breitve, MH; Hynninen, KM; Brønnick, K; Gjerstad, M; Aarsland, D; Rongve, A.
REM sleep behaviour disorder is not associated with a more rapid cognitive decline in mild dementia. Frontiers in Neurology, section Neurodegeneration, 2017.

Molde, H; Hynninen, KM; Torsheim, T; Bendixen, AB; Engedal, K; Pachana, NA; Nordhus, IH.
A bifactor and item response analysis of the geriatric anxiety inventory. International psychogeriatrics 2017

Nordhus, IH; Lunde, L-H; Bystad, MK; Hansen, F; Hynninen, KM.
Nye tider - andre eldre. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2017 ;Volum 54.(1) s. 4-5

Ronold, EH; Skagen, KE; Wilhelmsen, ES; Vatnelid, H.
Behandlingsforløp ved NKS Olaviken alderpsykiatriske sykehus - Hva gjør vi?. Demens & Alderspsykiatri 2017 ;Volum 21.(2) s. 36-39

Hynninen, KM; Nordhus, IH.
Non-pharmacological Interventions to Manage Depression and Anxiety Associated with Chronic Respiratory Diseases: Cognitive Behavioral Therapy and Others. I: Depression and Anxiety in Patients with Chronic Respiratory Diseases. Springer 2017 ISBN 9781493970070. s. 149-165


2016:

Breitve, MH; Hynninen, KM; Brønnick, KS; Chwiszczuk, L; Auestad, BH; Aarsland, D; Rongve, A.
A longitudinal study of anxiety and cognitive decline in dementia with Lewy bodies and Alzheimer's disease. Alzheimer's Research & Therapy 2016 ;Volum 8:3.

Chwiszczuk, L; Breitve, MH; Hynninen, KM; Gjerstad, MD; Aarsland, D; Rongve, A.
Higher Frequency and Complexity of Sleep Disturbances in Dementia with Lewy Bodies as Compared to Alzheimer's Disease. Neurodegenerative Diseases 2016 ;Volum 16.(3-4) s. 152-160

Fasmer, OB; Hauge, ER; Berle, JØ; Dilsaver, SC.; Ødegaard, KJ.
Distribution of active and resting periods in the motor activity of patients with depression and schizophrenia. Psychiatry Investigation 2016 ;Volum 13.(1) s. 112-120

Johnsen, E; Fathian, F; Kroken, RA; Steen, VM; Jørgensen, HA; Gjestad, R; Løberg, E-M.
The serum level of C-reactive protein (CRP) is associated with cognitive performance in acute phase psychosis. BMC Psychiatry 2016 ;Volum 16.(60)

Mjørud, M; Røsvik, J-K; Rokstad, AMM; Munch, M; Røen, IM.
Bruk av fire metoder for å implementere personsentrert omsorg; VIPS praksismodell, Dementia Care Mapping, Marte Meo og planverktøy for strukturering av miljøbehandling. Demens & Alderspsykiatri 2016; Volum 20(3), s. 34-37.

Knardal, S; Hynninen, KM.
Musikkterapi i alderspsykiatrien: utredning og behandling. I: Musikkterapi og eldrehelse. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02463-9. s. 120-132

Røsvik, J-K; Mjørud, M; Rokstad, AMM; Røen, IM; Munch, M.
Implementering av Personsentrert Omsorg. Aldring og helse 2016 (ISBN 978-82-8061-278-6) 56 s.

2015:

Breitve, Monica Haraldseid; Chwiszczuk, Luiza; Hynninen, Minna.
En pilotstudie av Test Your Memory (TYM) – Et alternativ til MMSE-NR?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2015 ;Volum 52.(1) s. 49-53

Helland, Laila.
Marte Meo-metoden i demensomsorgen. Ergoterapeuten #1-2015/58 2015 (1) s. 60-62

Munch, Marianne; Anita, Røyrvik.
Frå angst og utryggleik til tryggleik og kontroll. Tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri 2015 ;Volum 19.(4) s. 33-36

Munch, M.
Verdighet i pleierelasjoner. Marte Meo-metodens bidrag. I: En Verdig alderdom : omsorg ved livets slutt. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1649-9. s. 101-111

Knardal, S; Moltubak, A.
Ressurshefte for musikkterapeuter (Kapittel 1). Universitetet i Bergen: Publisert på nett 2015 9 s.

Munch, M; Andersen, AE; Storjord, M-B.
Marte Meo Arbeidshefte. Aldring og helse 2015 (ISBN 978-82-8061-248-9) 55 s.

Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank