topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
    - Informasjon ved innleggelse på sykehuset
    - Miljøterapi
    - Medikamentelle vurderinger og tiltak
    - Musikkterapi på sykehuset
    - Gruppeterapi på sykehuset
    - Fysisk aktivitet og trening
    - Kjøkkenet på Olaviken
    - Omgivelsene og nærområdet
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Vårt tilbud i sykehuset
 


Tverrfaglig teamarbeid og diagnostikk

Fagpersoner ved NKS Olaviken arbeider i team for å tilby best mulig helsehjelp for pasienter og pårørende. Fagkompetansen er bygd opp nettopp for å møte en målgruppe der ingen yrkesgruppe alene kan sikre den enkelte pasient et fullverdig utrednings- og behandlingstilbud. Ved utredning og behandling ved NKS Olaviken benyttes leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og musikkterapeuter. Gjennom tverrfaglige vurderinger sørges det for en mer helhetlig forståelse av pasientens utfordringer og behov.

Les mer om vårt utrednings- og behandlingstilbud ved å klikke på linkene i menyen til venstre.

Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank