topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
    - Informasjon ved innleggelse på sykehuset
    - Miljøterapi
    - Medikamentelle vurderinger og tiltak
    - Musikkterapi på sykehuset
    - Gruppeterapi på sykehuset
    - Fysisk aktivitet og trening
    - Kjøkkenet på Olaviken
    - Omgivelsene og nærområdet
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Gruppeterapi på sykehuset
 
   
 
Gruppeterapi er et tilbud for inneliggende pasienter ved NKS Olaviken. Gruppen kan ha form av temabaserte møter der det er ønskelig at deltakerne bringer opp problemer og vanskeligheter som man sliter med i hverdagen.


Ved å snakke om dette i gruppen på forhånd, og deretter bringe nye erfaringer tilbake til gruppen, vil man dra nytte av gruppeterapi.

Ensomhet er det mange som sliter med. Det kan lette en del ting man sliter med når man starter i terapigruppen, og får mennesker rundt seg. I felleskap finner vi løsninger, men det er den enkelte som erfarer hvordan det fungerer i praksis.

Det er helt naturlig at man kan være stille i begynnelsen og åpner seg etter hvert som man er klar for det. Etter hvert som man blir trygg, blir man ofte mer engasjert. Jo mer man greier å engasjere seg i det som foregår i gruppen, jo mer får man ut av gruppeprosessen.

Vi er lite opptatt av å gå tilbake i livet. Her handler det mest om her og nå.

MÅLSETTING:

• Få et bedre liv, fungere bedre og trives bedre i hverdagen.

• Få bedre innsikt i problemene som har ført til innleggelse i NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus.

• Styrke selvfølelse, følelse av mestring og ta bedre vare på seg selv og andre.

• Bedre evne til å leve med sine vansker og håndtere dem mer hensiktsmessig.

Vi forventer at gruppedeltakerne har taushetsplikt for hverandre utenom gruppen.

Terapigruppen møtes 2 ganger pr uke, 1 time pr gang.
Gruppen er ledet av 2 terapeuter.
Gruppestørrelsen er mellom 3 og 6 gruppemedlemmer som er innlagt sykehuset.
Pasienten følger gruppen til utskriving fra sykehuset.
Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank