topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
    - Informasjon ved innleggelse på sykehuset
    - Miljøterapi
    - Medikamentelle vurderinger og tiltak
    - Musikkterapi på sykehuset
    - Gruppeterapi på sykehuset
    - Fysisk aktivitet og trening
    - Kjøkkenet på Olaviken
    - Omgivelsene og nærområdet
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Medikamentelle vurderinger og tiltak
 
   
 
For de fleste psykiske lidelser og symptomer er det flere typer behandlingstiltak som kan være virkningsfullt. NKS Olaviken sin behandling er tverrfaglig, og med fokus på brukermedvirkning. Dette innebærer at vi i samarbeid med pasienten planlegger hvilke medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak som er fornuftig å forsøke.


Eldre pasienter kan ha kompliserte sykdomsbilder, med somatiske og psykiske plager som virker inn på hverandre. Medisiner for kroppslige lidelser og psykiske lidelser kan interagere og påvirke hverandres effekt. I tillegg endres kroppen sin evne til å ta opp og omsette medisiner med alderen. NKS Olaviken har spesiell kompetanse på å vurdere slike forhold, og det er naturlig med en gjennomgang og vurdering av medikamentene ved innleggelse på sykehuset. I noen tilfeller kan pasienter bli innlagt for å justere medisiner eller trappe ned på medisiner som har negative effekter.

Ved NKS Olaviken er det ansatt psykiatere med spesiell kompetanse på aldersgruppen og leger i spesialisering. Deres hovedoppgave er å skreddersy og tilpasse behandlingen til den enkelte sine behov for oppnå best mulig virkning. De fleste pasientene med psykiske lidelser kan bli vellykket behandlet med medikamenter, såkalt psykofarmaka. Dette tilbys etter nøyaktig vurdering både av plager og symptomer, i samspill med andre særtrekk hos den enkelte, slik at man oppnår en god effekt samt reduserer eller unngår uønskede virkninger av medisiner.
Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank