topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
    - Informasjon ved innleggelse på sykehuset
    - Miljøterapi
    - Medikamentelle vurderinger og tiltak
    - Musikkterapi på sykehuset
    - Gruppeterapi på sykehuset
    - Fysisk aktivitet og trening
    - Kjøkkenet på Olaviken
    - Omgivelsene og nærområdet
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Musikkterapi på sykehuset
 
   
 
Musikkterapeuten er en del av det tverrfaglige teamet på sengepostene på NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus.


Musikkterapitilbudet tjener flere hensikter gjennom en innleggelse:

- Kartlegging av musikalske preferanser, og av hvordan personale og pårørende kan bruke musikk hensiktsmessig sammen med pasienten.

- Kartlegging av ressurser, interesser, motivasjon og utholdenhet.

- Observasjon av psykiske og somatiske symptomer.

- Igangsetting av gode prosesser, stimulering av vital egenfortelling, regulering av atferd og bearbeiding av følelser.

- For personer med mild til moderat demens kan en bruke musikken til å assosiere og stimulere god gjenkjenning, som igjen gir økt sjanse til mestring i ulike situasjoner gjennom dagen.

- For mennesker med alvorlig grad av demens kan en videre bruke musikken til å skape korte eller lengre stunder med gjenkjenning og godt grunnlag for kommunikasjon og samvær.

- Gi grunnlag for anbefalinger om bruk av musikk på veien videre, enten pasienten skal til sykehjem, dagsenter – eller fortsatt bo hjemme,

Hver avdeling har to faste musikkterapigrupper hver uke. I tillegg gis individuelle tilbud enten i form av samtaler eller musikkbruk sammen med pasienten for å kunne gi gode anbefalinger for videre bruk av musikk for og i samspill med pasienten.

Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank