topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
    - Informasjon ved innleggelse på sykehuset
    - Miljøterapi
    - Medikamentelle vurderinger og tiltak
    - Musikkterapi på sykehuset
    - Gruppeterapi på sykehuset
    - Fysisk aktivitet og trening
    - Kjøkkenet på Olaviken
    - Omgivelsene og nærområdet
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Fysisk aktivitet og trening
 
   
 
Eldre generelt har et ønske om å beholde helse og selvstendighet lengst mulig. Gjennom fysisk aktivitet og trening kan vi bedre den eldres livskvalitet, begrense medisinbruk, forebygge fall og bidra til en sprekere hverdag.


Fysisk aktivitet er enhver aktivitet som øker forbrenningen over hvilenivå. Trening er fysisk aktivitet som er planlagt, strukturert og gjentas, og som har som mål og bedre eller vedlikeholde fysisk form (Sosial og Helsedirektoratet, 2000).

Olaviken bruker fysisk aktivitet og trening som en strukturert del av det faste behandlingstilbudet til våre pasienter.

Vi har eget treningsrom til våre pasienter. Der er det både sykkel med turløyper på tv-skjerm, romaskin og andre treningsapparater.

Faste dager, faste tidspunkt, fast program

Det tilbys trening to ganger i uken i små grupper.
Fysisk aktivitet inkluderes i pasientens behandlingsplan og tilrettelegges individuelt ved behov.

• 5 minutter oppvarming
• 2 beinstyrkeøvelser (reise seg fra stol + gå i trapper)
• 2 balanseøvelser (gå på matte + balansetrening stående)

Målsetting: Bedre beinstyrke, balanse, gang og forflytningsevne.
Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank