topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
    - Pasientrettigheter
    - Fritt sykehusvalg
    - Psykisk helsevernloven
    - Om hjelpevergeordningen
    - Brosjyre vedr. pas. uten samtykkekompetanse
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Brosjyre vedr. pas. uten samtykkekompetanse
 
 
 
   
 
Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp - Informasjon til pasienter og pårørende


Du finner brosjyren nedenfor eller ved å gå inn på helsedirektoratets hjemmeside:Klikk på ikon for å laste ned dokument:

Get Adobe Reader Read file
 Brosjyre for pasienter/pårørende


Get Adobe Reader Read file
 Brosjyre for helsepersonell


Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank