topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
    - Pasientrettigheter
    - Fritt sykehusvalg
    - Psykisk helsevernloven
    - Om hjelpevergeordningen
    - Brosjyre vedr. pas. uten samtykkekompetanse
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Pasientrettigheter
 
 
   
 
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) forteller deg om hvilke rettigheter du har som pasient og pårørende.
OBS § 4.6


Lov om pasient- og brukerrettigheterPasientombudet kan hjelpe deg dersom du opplever at rettighetene dine ikke blir ivaretatt på sykehuset, eller dersom du mener sykehuset ikke har behandlet deg riktig.

http://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet


Pasient- og brukarombodet i Hordaland
Pasient- og brukerombud: Rune J Skjælaaen
Post- og besøksadresse: Lars Hillesgt. 19, 5008 Bergen
Tlf. 55 21 80 90 Mail: hordaland(a)pobo.no
www.pasientogbrukerombudet.no/Hordaland
Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank