topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
    - Pasientrettigheter
    - Fritt sykehusvalg
    - Psykisk helsevernloven
    - Om hjelpevergeordningen
    - Brosjyre vedr. pas. uten samtykkekompetanse
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Om hjelpevergeordningen
 
 
   
 
På Bergen Overformynderi sine nettsider kan du finne informasjon om lover og forskrifter som gjelder for overformynderiet.

Du kan også laste ned skjemaer, og du finner rutiner for hjelpevergefunksjonen og annen informasjon som gjelder forvaltningen av midler for umyndige og hjelpetrengende personer.
http://www.bergen.kommune.no/overformynderiet/Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank