topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
    - Helse Vest RHF
    - Offentlig informasjon
    - Lover
    - Lenker til relevant stoff
      Seksjon for geriatri UIB
      Falck Vital AS - Hjelpemidler
      Senter for omsorgsforskning Vest-Norge Ny ! sept.-2008
      Demensomsorg i Norden
      Musikk og eldre
      Nasjonalforeningen fremmer eldres helse og levekår
      GAMUT - Forskning og musikk
      Rådet for psykisk helse
      Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
      Norsk selskap for aldersforskning!
      Marte Meo foreningen i Norge
      Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS)
      Gerontologisk Institut Danmark
      Om Alzheimer og demens - LOMMELEGEN
      GERIA (Ressurssenter for aldersdemens/ alderspsykiatri i Oslo kommune)
      Helsenytt har mye informasjon om eldres helse
      Octopus Demens AB i Sverige
      Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter.
      Demens i Allmennpraksis
    - N.K.S.
    - N.K.S. Kløverinstitusjoner
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Lenker til relevant stoff
 
   
 Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank