topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
    - Helse Vest RHF
      Sosial- og helsedirektoratet
      Fritt sykehusvalg
      Helse Vest
      Helse- og omsorgsdepartementet og Sykehus i Norge
    - Offentlig informasjon
    - Lover
    - Lenker til relevant stoff
    - N.K.S.
    - N.K.S. Kløverinstitusjoner
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 

Fritt sykehusvalg

Velkommen til Fritt sykehusvalg Norge

I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å bli behandlet.

Fritt sykehusvalg Norge skal gjøre det mulig å velge på et informert grunnlag. Gjennom dette nettstedet og et

gratis telefonnummer, 800 41 004,

får du relevant informasjon om behandlingsstedene. Fritt sykehusvalg Norge gir også informasjon om rettigheten til valg av sykehus.

Fritt sykehusvalg Norge gir nasjonal oversikt over ventetid på behandlingsstedene. Dette betyr at du får informasjon om hvor lenge du må regne med å vente for å få behandlingen du har behov for. Informasjonstjenesten gir også informasjon om kvaliteten på behandlingsstedene. Det er Sosial- og helsedirektoratet som har ansvar for Fritt sykehusvalg Norge.

http://www.sykehusvalg.netUtskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank