topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
    - Helse Vest RHF
    - Offentlig informasjon
    - Lover
    - Lenker til relevant stoff
    - N.K.S.
    - N.K.S. Kløverinstitusjoner
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 N.K.S. Kløverinstitusjoner
 
   
 
N.K.S. Kløverinstitusjoner as er et felles utviklingsselskap for de institusjoner som Norske Kvinners Sanitetsforening eier og driver.
I dag er 20 institusjoner og virksomheter , spredt over hele landet, tilsluttet N.K.S. Kløverinstitusjoner as.

Les mer:

http://www.kloverinstitusjonene.no/Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank