topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
    - CNPI med veiledning
    - MOBIC-2 smerteskala
    - Doloplus-Norge
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Doloplus-Norge
 
   
 
Litteraturhenvisning:


Torvik K et al. Validation of Doloplus-2 among nonverbal nursing home patients--an evaluation of Doloplus-2 in a clinical setting. BMC Geriatrics. 2010 Feb 20;10:9. doi:10.1186/1471-2318-10-9. http://www.biomedcentral.com/1471-2318/10/9

Hølen JC et al. Doloplus-2, a valid tool for behavioural pain assessment? BMC Geriatrics. 2007 Dec 19;7:29. doi:10.1186/1471-2318-7-29. http://www.biomedcentral.com/1471-2318/7/29

Hølen JC et al. The Norwegian Doloplus-2, a tool for behavioural pain assessment: translation and pilot-validation in nursing home patients with cognitive impairment. Palliative Medicine 2005; 19: 411-417.
Klikk på ikon for å laste ned dokument:

Get Adobe Reader Read file
 DOLOPLUS-Norge


Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank