topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
    - CNPI med veiledning
    - MOBIC-2 smerteskala
    - Doloplus-Norge
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 MOBIC-2 smerteskala
 
   
 
Litteraturhenvisning:


Corbett A et al. Assessment, diagnosis and treatment of pain in people with dementia. Nature Review Neurology 2012; 8: 264-74.

Husebo BS et al. Pain in older persons with severe dementia. Psychometric properties of MOBID-2 Pain Scale in a clinical setting. Scand J Caring Sci 2010;24(2):380-391.

Husebo BS et al. Who suffers most? Dementia and Pain in Nursing Home Patients. J Am Med Dir Assoc 2008;9:427-433.
Klikk på ikon for å laste ned dokument:

Get Adobe Reader Read file
 MOBIC-2 smerteskala


Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank