topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
    - CNPI med veiledning
    - MOBIC-2 smerteskala
    - Doloplus-Norge
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 CNPI med veiledning
 
   
 
Litteraturhenvisning:


Nygaard HA & Jarland M. The Checklist of Nonverbal Pain Indicators (CNPI): testing of reliability and validity in Norwegian nursing homes. Age Ageing 2006; 35: 79-81.Klikk på ikon for å laste ned dokument:

Get Adobe Reader Read file
 CNPI med veiledning


Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank