topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
    - Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uungåelig?
    - ....med pasientens øyne...
    - Bok: Å leve med demens.
    - Publiserte artikler fra professor Harald A. Nygaard 2005, 2006 og 2007
    - DEMVEST
    - Demens i familien
    - 2 bøker hvor Marianne Munch har skrevet om Marte Meo
    - En omsorgsgivers håndbok
    - Kroniske smerter hos sykehjemspasienter
    - Bokanmeldelse -Du tror du vet alt- Tankevekkende om demens
    - Marte Meo-artikkel av Marianne Munch
    - Prosjekt brukermedvirkning
    - Utredning og behandling av demens i allmennpraksis
    - Demens – en utfordring
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 En omsorgsgivers håndbok
Ta kontakt med Anne Sørvig telefon 56151000 for å få tilsendt et eksemplar.
 
Ta kontakt med Anne Sørvig telefon 56151000 for å få tilsendt et eksemplar.
 
   
 
En omsorgsgivers håndbok
for langt fremskredet stadium av
Huntingtons sykdom

Utgitt av
Canadas Huntingtonforening, 1999
nytrykk, 2000
Originalens tittel:
A Caregiver’s Handbook for
Advanced-Stage

Huntington Disease

Oversatt av Tor Dag Kjosavik i samarbeid med Rannveig Kjosavik, NKS Olaviken
alderspsykiatriske sykehus

Bestill håndboken ved å kontakte oss på mail: olaviken(a)olaviken.no


Forord til den norske utgaven

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus og Landsforeningen for Huntington sykdom (LHS) ved leder Astri Arnesen er enige om å oversette og utgi denne håndboken.
Håndboken inneholder god og nyttig informasjon om Huntington sykdom (HS) i siste stadiet av sykdommen, og vi mener derfor at den bør bli tilgjengelig også på norsk.
LHS har avtale med det internasjonale HS-forbundet om å oversette og distribuere litteratur og informasjonsmateriale.
Det var på en studietur til Sverige i 2006 at vi ble oppmerksomme på håndboken som verksamhetschef Lars Johansson ved Bjökbacken og Torsvillans vårdboende i Caremas regi anbefalte oss.
Vi fikk boken på engelsk og oversatte den direkte uten å omskrive eller tilføye noe. Appendix 1 som regner opp frivillige organisasjoner og Appendix 2 som gir en oversikt over steder der hjelpemidler og spesielle næringsmidler er tilgjengelige i Canada og USA, er ikke tatt med i den norske utgaven.
Denne håndboken er ikke ment som et medisinsk dokument, men beskriver mye av det vi har erfart er viktig i omsorg og pleie for mennesker med HS. Vi mener at den vil være en hjelp til å forstå hvordan sykdommen utvikler seg og hvorfor personer med HS reagerer slik som de gjør.
Vi ønsker dere til lykke med denne boken og håper den vil være til hjelp.NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, oktober 2007


Frode Wikne
DirektørBergen sanitetsforening har betalt for oversettelsen og første utgivelsen av håndboken. 1. utgave er levert ut gratis og vi må nå (januar 2009) trykke et nytt opplag. Håndboken vil nå koste kr. 60,- pluss porto.

Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank