topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
    - Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uungåelig?
    - ....med pasientens øyne...
    - Bok: Å leve med demens.
    - Publiserte artikler fra professor Harald A. Nygaard 2005, 2006 og 2007
    - DEMVEST
    - Demens i familien
    - 2 bøker hvor Marianne Munch har skrevet om Marte Meo
    - En omsorgsgivers håndbok
    - Kroniske smerter hos sykehjemspasienter
    - Bokanmeldelse -Du tror du vet alt- Tankevekkende om demens
    - Marte Meo-artikkel av Marianne Munch
    - Prosjekt brukermedvirkning
    - Utredning og behandling av demens i allmennpraksis
    - Demens – en utfordring
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 2 bøker hvor Marianne Munch har skrevet om Marte Meo
Klikk for større bilde
 
Klikk for større bilde
 
 
 
   
 Det går an!

Muligheter i miljøterapi.

Et festskrift til Aase-Marit Nygård på 70-års dagen.

Ragnhild M. Eidem Krüger (red.)
Redaksjonskomité: Birger Lillesveen, Marit Nåvik, Anne Marie Mork Rokstad, Kjersti Wogn-Henriksen, Allan Øvereng

Det er mange som ønsker å hylle Aase-Marit Nygård på hennes 70-årsdag. Hennes faglige innsats gjennom nesten 50 år har ført til store fremskritt innenfor aldersforkningen og demensfeltet. Miljøbehandling er ett av mange felt innenfor demensomsorgen som hun har engasjert seg i. I fagmiljøet er det bred enighet om at miljøbehandlingens muligheter må undersøkes nøyere. I denne boken med 33 bidrag fra norske demensarbeidere, vises bredden i den behandling som ikke handler om medisiner, men om god tilrettelegging, blikk for individet og kunnskap om demenssykdommenes mange uttrykk.
Boken vil gi innsikt og idéer til en bred og tverrfaglig gruppe fagfolk i demensomsorgen, studenter og andre som ønsker å få et tydeligere bilde av miljøbehandling for personer med demens.

Marianne Munch og Astrid Arnesen har skrevet: God pleie tar mindre tid - Marte Meo videoveiledning i demensomsorgen.

Forlaget Aldring og helse 2007, 368 s.
ISBN: 978-82-8061-079-9

Pris kr. 330.-
Kan bestilles: post(a)aldringoghelse.noPersoner med demens.

-
Møte og samhandling.
januar 2008.
Demensplan 2015 «Den gode dagen» framgår det at
kompetanseutvikling hos personalet i demensomsorgen er et viktig offentlig satsingsområde. Denne boka er et bidrag for å imøtekomme behovet for kunnskap på området.

Boka legger vekt på en personsentrert tilnærming i omsorgen for personer med demens, enten den det gjelder er yngre, eldre eller har en utviklingshemming.

Personer med demens henvender seg både til studenter på høyere og lavere nivå, men er samtidig et nyttig hjelpemiddel for alle som arbeider i sykehjem eller demensomsorg.

Sentrale temaer i boken:
• kommunikasjon
• miljøbehandling
• utfordrende atferd
• samarbeid med pårørende
• veiledning av personalet
• etiske, juridiske og faglige utfordringer

Marianne Munch har skrevet kapittel 14; " Marte Meo som veiledningsmetode."

Bestill boken her
www.Akibe.no
Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank