topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
    - Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uungåelig?
    - ....med pasientens øyne...
    - Bok: Å leve med demens.
    - Publiserte artikler fra professor Harald A. Nygaard 2005, 2006 og 2007
    - DEMVEST
    - Demens i familien
    - 2 bøker hvor Marianne Munch har skrevet om Marte Meo
    - En omsorgsgivers håndbok
    - Kroniske smerter hos sykehjemspasienter
    - Bokanmeldelse -Du tror du vet alt- Tankevekkende om demens
    - Marte Meo-artikkel av Marianne Munch
    - Prosjekt brukermedvirkning
    - Utredning og behandling av demens i allmennpraksis
    - Demens – en utfordring
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Demens i familien
 
 
   
 
Prosjekt: ”Demens i familien”

Prosjektleder/Stipendiat Ingun Ulstein, Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Ullevål.
Professor dr. med. Knut Engedal, Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Ullevål.
Professor dr. med Harald A. Nygaard, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. .
Prosjektmedarbeider/ geriatrisk sykepleier Randi Fauskanger, Haraldsplass sykehus, Geriatrisk poliklinikk.
Prosjektmedarbeider/ psykiatrisk sykepleier Tone V. Kutschker, NKS Olaviken sykehus, alderspsykiatrisk poliklinikk.
Tone.Kutschker(a)olaviken.no


Hovedmål:
•Å studere om omsorgspersoners opplevelse av stress/byrde og nivå av expressed emotion (EE, som kritikk, fiendtlig og følelsesmessig overinvolvering) har betydning for ledsagende psykiatriske symptomer og vanskelig atferd ved demens.

Delmål:
•Å studere om reduksjon av EE gjennom en psykoedukativ intervensjon kan føre til redusert forekomst av psykiatriske symptomer og vanskelig atferd hos demente.

•Å studere om reduksjon av EE kan bedre pårørendes psykiske og somatiske helsetilstand.
Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank