topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
    - Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uungåelig?
    - ....med pasientens øyne...
    - Bok: Å leve med demens.
    - Publiserte artikler fra professor Harald A. Nygaard 2005, 2006 og 2007
    - DEMVEST
    - Demens i familien
    - 2 bøker hvor Marianne Munch har skrevet om Marte Meo
    - En omsorgsgivers håndbok
    - Kroniske smerter hos sykehjemspasienter
    - Bokanmeldelse -Du tror du vet alt- Tankevekkende om demens
    - Marte Meo-artikkel av Marianne Munch
    - Prosjekt brukermedvirkning
    - Utredning og behandling av demens i allmennpraksis
    - Demens – en utfordring
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 DEMVEST
Dag Årsland
 
Dag Årsland
 
   
 
DEMVEST er et bredt anlangt forskningsprosjekt mellom sykehusene i Stavanger, Bergen og Haugesund. Hensikten er å drive forskning om demens og derigjennom øke kompetansen og interessen for fagfeltet. Planleggingen av prosjektet startet våren 2004 og selve arbeidet ble satt i gang 1. februar 2005.Prosjektleder er professor dr. med Dag Årsland ved Stavanger Universitetssykehus og UiB.

Pr 25.08.2014 er 250 pasienter inkludert i studien.

Vi skal studere symptomer og deres utvikling over tid og stille differensialdiagnose. Dessuten skal vi undersøke sammenhengen mellom klinisk forløp og og biologiske variabler som MR av hjernen, spinalvæskeundersøkelse og genetiske forhold.

Ta kontakt med prosjektleder for nærmere opplysninger.Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank