topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
    - Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uungåelig?
    - ....med pasientens øyne...
    - Bok: Å leve med demens.
    - Publiserte artikler fra professor Harald A. Nygaard 2005, 2006 og 2007
    - DEMVEST
    - Demens i familien
    - 2 bøker hvor Marianne Munch har skrevet om Marte Meo
    - En omsorgsgivers håndbok
    - Kroniske smerter hos sykehjemspasienter
    - Bokanmeldelse -Du tror du vet alt- Tankevekkende om demens
    - Marte Meo-artikkel av Marianne Munch
    - Prosjekt brukermedvirkning
    - Utredning og behandling av demens i allmennpraksis
    - Demens – en utfordring
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 Bok: Å leve med demens.
Å leve med demens. Redaktør: Ragnhild M. Eidem Kruger.
 
Å leve med demens. Redaktør: Ragnhild M. Eidem Kruger.
 
   
 
Erfaringsbasert utvikling av tilbud.
Forlaget Aldring og helse 2008.

Utgitt til Arnfinn Eek på hans 60 års dag.


Kan bestilles: post(a)aldringoghelse.no eller tlf. 33 34 19 50


Av innholdet vil vi nevne at Marianne Munch har skrevet om:

" Nettverk om demens for kommunene i Hordaland. Et eksempel på samarbeid mellom spesialisthelsetjensten og kommunehelsetjenesten for å utvikle og støtte hensiktsmessige tiltak til personer med demens."


Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank