topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
    - Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uungåelig?
    - ....med pasientens øyne...
    - Bok: Å leve med demens.
    - Publiserte artikler fra professor Harald A. Nygaard 2005, 2006 og 2007
    - DEMVEST
    - Demens i familien
    - 2 bøker hvor Marianne Munch har skrevet om Marte Meo
    - En omsorgsgivers håndbok
    - Kroniske smerter hos sykehjemspasienter
    - Bokanmeldelse -Du tror du vet alt- Tankevekkende om demens
    - Marte Meo-artikkel av Marianne Munch
    - Prosjekt brukermedvirkning
    - Utredning og behandling av demens i allmennpraksis
    - Demens – en utfordring
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 ....med pasientens øyne...
 
Denne plakaten er laget av prosjektgruppen til prosjektsamlingen i februar 2009.
 
Denne plakaten er laget av prosjektgruppen til prosjektsamlingen i februar 2009.
 
   
 
Olaviken deltar i et Nasjonalt kvalitetsprosjekt:

Brukermedvirkning – et gjennombrudd for ledere, medarbeidere og pasienter. Et nasjonalt kvalitetsprosjektet ...med pasientens øyne...


NSF har engasjert GRUK, Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten,for å ta ansvar for ledelse og gjennomføring av prosjektet. GRUK har som hovedoppgave å bidra til implementering av Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling.

Huntingtonavdelingen ved Olaviken deltar i prosjektet.

Nyhetsbrev nr 1


Nyhetsbrev nr 2


Det vil komme 1-2 nyhetsbrev mellom hvert læringsseminar.

Bakgrunn for prosjektet
Som ledd i en ledersatsing har NSF besluttet å gjennomføre et nasjonalt forbedringsprosjekt. Prosjektet vil fokusere på å styrke pasienter og pårørende, samt finne ut hvordan brukermedvirkning kan forbedre tjenestene og styrke ledere i forhold til utfordringene de står overfor i helsetjenesten.

Ulike deler av helsetjenesten
Teamene må være tverrfaglige og bestå av en sykepleier med lederansvar, medarbeidere og en representant for pasienter og pårørende. Deltakerne vil få opplæring og veiledning i å løse utfordringer i forhold til arbeid med voksne pasienter og deres pårørende, samt i metoder og verktøy for å forbedre tjenestene. Det vil bli lagt til rette for gjensidig inspirasjon og læring mellom de deltakende teamene.

Prosjektets hovedmål
At sykepleiere med lederansvar lærer å iverksette og lede systematisk forbedringsarbeid som aktivt involverer pasienter, pårørende og medarbeidere fra ulike yrkesgrupper.

Rammer og tidsplan
Prosjektfasen løper fra mai 2008 til februar 2009 og inkluderer fire læringsseminar på Thon Hotell Oslo Airport ved Gardermoen.

Plakaten fra februar 2009 kan hentes ned her:Klikk på ikon for å laste ned dokument:

Get Adobe Reader Read file
 


Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank